Xe công ngoại tỉnh đổ về Hà Nội sát Tết

Thursday, January 27, 2011

Xe công ngoại tỉnh đổ về Hà Nội sát Tết

27/1/2011 Khi không khí Tết rộn rã cũng là lúc những ôtô biển xanh ngoại tỉnh chở theo đào rừng đi lại nhộn nhịp trên đường phố thủ đô. Source:  VNE

No Comments Read full story »