Sắp xuất bản cuốn sách đầu tiên về lịch sử bóng đá Việt Nam

Sunday, February 27, 2011

Sắp xuất bản cuốn sách đầu tiên về lịch sử bóng đá Việt Nam

27 Tháng Hai 2011 Với mong muốn phác họa lại lịch sử của bóng đá Việt Nam trong quá trình phát triển cả trăm năm qua để soi lại ngày hôm nay, gần đây một số nhà quản lý bóng đá và các nhà văn, nhà báo có tâm huyết với sự nghiệp bóng đá […]

No Comments Read full story »