Lại thêm người quyết định bỏ Đảng

Tuesday, December 24, 2013

Lại thêm người quyết định bỏ Đảng

6 tháng 12, 2013 Tiếp sau đảng viên kỳ cựu Lê Hiếu Đằng, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng cũng gửi tâm thư từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức tâm thư của ông Dũng mà BBC có trong tay, đề ngày 5/12/2013, viết đây là một “quyết định khó khăn” của ông. […]

No Comments Read full story »