Đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự?

Wednesday, November 27, 2013

Đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự?

24 tháng 11, 2013   Trong nước hiện đang có đề xuất cho thanh niên đóng tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đề xuất này được Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, đề cập tới khi nói tới Luật Nghĩa vụ […]

No Comments Read full story »