Phản ứng việc ông Lê Hiếu Đằng bỏ Đảng

Tuesday, December 24, 2013

Phản ứng việc ông Lê Hiếu Đằng bỏ Đảng

5 tháng 12, 2013 Diễn biến một quan chức lãnh đạo thuộc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam có hơn 40 năm tuổi Đảng vừa tuyên bố chính thức ly khai với Đảng Cộng sản thu hút sự quan tâm trong dư luận. Hôm 05/12/2013, ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu phóng viên của tờ Thanh […]

No Comments Read full story »