Ten greatest corruption cases in Vietnam in 2006

Thursday, November 12, 2009

Ten greatest corruption cases in Vietnam in 2006

The following are the top ten corruption cases for 2006: 1. The million-dollar gambling case involving Bui Tien Dung, former General Director of PMU (Project Management Unit) , and the wrongdoings related to this agency. After the wrongdoings were exposed, Minister of Communications and Transport Dao Dinh Binh had to step down and his permanent […]

2 Comments Read full story »

Người Việt làm bộ trưởng nước Đức/ Federal Minister of Health

Monday, October 26, 2009

Người Việt làm bộ trưởng nước Đức/ Federal Minister of Health

24 tháng 10, 2009 Một người Việt Nam vừa được chỉ định làm bộ trưởng Y tế trong chính phủ liên hiệp tại Đức. Ông Philipp Roesler, bộ trưởng kinh tế của tiểu bang Niedersachsen, nhận chức vụ quan trọng trong nội các Đức khi mới 35 tuổi. Sinh hạ tại Khánh Hòa, năm 1973 […]

No Comments Read full story »