Cờ Trung Quốc được Việt Nam gắn thêm 1 ngôi sao (VOA Express)

Saturday, December 24, 2011

Dec 23, 2011 Hai nước Việt-Trung cải thiện quan hệ. Dư luận bất bình trước hình ảnh cờ Trung Quốc được Việt Nam gắn thêm 1 ngôi sao. Bắc Triều Tiên tuyên bố thời đại Kim Jong Un bắt đầu. Xem thêm: http://www.voanews.com/vietnamese/news/

No Comments Read full story »

Cờ 6 sao: Sai sót mang tính kỹ thuật

Saturday, December 24, 2011

Cờ 6 sao: Sai sót mang tính kỹ thuật

  Bộ Ngoại Giao

No Comments Read full story »

Vietnam makes China flag faux pas

Saturday, December 24, 2011

Vietnam makes China flag faux pas

22 December 2011 Vietnam has displayed the wrong Chinese flag, with six stars instead of five, during a welcoming ceremony for Chinese Vice-President Xi Jinping in Hanoi. The photos of children waving the inaccurate flags at the presidential palace on Wednesday have caused an outcry in Vietnam. Mr Xi was on a three-day visit to […]

No Comments Read full story »

VN đón lãnh đạo TQ với ‘cờ thừa sao’

Saturday, December 24, 2011

VN đón lãnh đạo TQ với ‘cờ thừa sao’

22 tháng 12, 2011 Việt Nam đã mang sai cờ Trung Quốc trong một nghi lễ đón Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Hà Nội. Các tấm ảnh thiếu nhi vẫy cờ thừa sao, với sáu sao thay vì năm, tại Phủ Chủ tịch vào hôm thứ Tư đã […]

No Comments Read full story »

Mừng Xuân, Mừng Đảng

Tuesday, March 16, 2010

Mừng Xuân, Mừng Đảng

Is it Vietnam Flag or China Flag?  What flag is red and has a yellow star in the middle? Click to enlarge: Source:  zhong5

No Comments Read full story »