Đảng dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi chệch hướng? (phần 4)

Tuesday, December 21, 2010

Đảng dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi chệch hướng? (phần 4)

2010-12-20 Click for Audio Trong kỳ phát thanh trước, một số cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học, các vị lãnh đạo đã từng nắm giữ các trọng trách trong bộ máy đảng và nhà nước, cho rằng, Việt Nam phát triển là nhờ “kinh tế thị trường” chứ không phải “định hướng XHCN”. […]

No Comments Read full story »

Đảng dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi chệch hướng? (phần 3)

Tuesday, December 21, 2010

Đảng dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi chệch hướng? (phần 3)

2010-12-19 Click for Audio Tuy mô hình CNXH thực tế đã áp dụng ở nhiều nước trên thế giới, nhưng không mang lại kết quả, và ở Việt Nam, sau bao nhiêu năm xây dựng CNXH, chưa ai nhìn thấy CNXH là gì. Trong khi các lãnh đạo đảng hàng đầu cũng không thể giải […]

No Comments Read full story »

Đảng dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi chệch hướng? (phần 2)

Tuesday, December 21, 2010

Đảng dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi chệch hướng? (phần 2)

2010-12-18 Click for Audio Chủ nghĩa xã hội mà Đảng CSVN đã và đang dẫn dắt cả dân tộc đi tới đó là cái gì? Câu hỏi này được đặt ra bởi các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cũng như nhiều trí thức đảng viên cao cấp, những người từng nắm giữ các […]

No Comments Read full story »

Đảng dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi chệch hướng? (phần 1)

Tuesday, December 21, 2010

Đảng dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi chệch hướng? (phần 1)

2010-12-17 Click for Audio Còn chưa đầy một tháng nữa, Đảng CSVN sẽ tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần XI. Trong dự thảo văn kiện đại hội đảng lần này, đảng vẫn khẳng định con đường đi lên CNXH là đúng đắn và tiếp tục dẫn dắt cả nước Việt Nam “tiến lên” […]

No Comments Read full story »