Đòn vô hiệu hóa ông Nguyễn Bá Thanh?

19 tháng 1, 2013

 

Trước việc Thanh tra Chính phủ vừa công bố các sai phạm của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc thực thi các chính sách về đất đai gây thiệt hại hơn 3.400 tỷ đồng, có ý kiến cho rằng bộ máy Đảng và Chính phủ đã không hợp rơ nhau.

Trao đổi với BBC từ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, đặt vấn đề rằng nếu có sai phạm như thế ở Đà Nẵng thì ‘phải nói rõ’ trước khi điều bí thư thành phố này là ông Nguyễn Bá Thanh ra trung ương.

“Ai cũng thấy vừa bổ nhiệm ông Thanh làm trưởng Ban Nội chính trung ương, tức là cơ quan thường trực chống tham nhũng của Đảng, thì lại phanh phu vụ đất đai (ở Đà Nẵng),” ông nói.

“Về nguyên tắc khi chỉ định chức trưởng Ban Nội chính phải thông qua Bộ Chính trị và Ban bí thư. Tại sao Ban Tổ chức trung ương lại không nắm được kết quả thanh tra,” ông đặt vấn đề.

Ông Đằng nhận định đây có thể là ‘một đòn để vô hiệu hóa ông Nguyễn Bá Thanh’ hoặc giả nếu kết quả thanh tra đã trình cho Bộ Chính trị trước khi bổ nhiệm ông Thanh thì ‘đó là vấn đề khác’.

“Điều đó chứng tỏ Bộ Chính trị vẫn tín nhiệm ông Thanh ở vai trò đó,” ông giải thích.

BBC

Comments

No Comments

Leave a reply