Quan chức: ‘Chính quyền sợ dân’

chủ nhật, 9 tháng 12, 2012

AUDIO

Một quan chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nói chính quyền chặn biểu tình vì “sợ dân”.

Ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở thành phố Hồ Chí Minh, giải thích với BBC về lý do chính quyền nhanh chóng giải tán biểu tình hôm 9/12.

“Tại vì họ sợ dân thôi, bởi vì họ quá là bậy về tất cả mọi phương diện.

“Một cái chế độ mà nó hư nát về mọi phương diện từ nhiều năm qua rồi thì một mặt họ vì quyền lợi riêng tư của họ, phe nhóm của họ.

“Thứ hai là họ chạy theo đuôi nước ngoài, đặt biệt là Trung Quốc, cũng vì quyền lợi của họ.”

BBC

Comments

No Comments

Leave a reply