Cờ Trung Quốc được Việt Nam gắn thêm 1 ngôi sao (VOA Express)

Dec 23, 2011

Hai nước Việt-Trung cải thiện quan hệ. Dư luận bất bình trước hình ảnh cờ Trung Quốc được Việt Nam gắn thêm 1 ngôi sao. Bắc Triều Tiên tuyên bố thời đại Kim Jong Un bắt đầu. Xem thêm: http://www.voanews.com/vietnamese/news/

Comments

No Comments

Leave a reply