DB Cao Quang Ánh: đang có nhiều nỗ lực vận động cho giáo dân Cồn Dầu

2010-08-27

Click for Audio

Khoảng 40 giáo dân Cồn Dầu đang lánh nạn tại Bangkok Thái lan, và xin quy chế tị nạn của liên hiệp quốc. Cuộc sống của những người này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Dân biểu Cao Quang Ánh (giữa) tại buổi họp báo về nhân quyền cho VN tại Washington DC hôm 22/7/2010

Bày tỏ với Đài Á Châu Tự Do, nhóm các giáo dân Cồn Dầu tại Bangkok cho biết họ chỉ có một mong muốn được định cư ở một nước thứ ba để có thể được tự do thực hành tín ngưỡng và con cái họ được đi học trở lại.
Việt Hà có cuộc phỏng vấn dân biểu Cao Quang Ánh để tìm hiểu những nỗ lực đang được thực hiện bên Mỹ để giúp những người này được định cư ở một nước khác.

Việt Hà: Liên quan đến những giáo dân Cồn dầu chạy sang lánh nạn tại Thái lan và đang xin quy chế tị nạn của liên hiệp quốc, ông có kế hoạch  gì bên Mỹ để giúp những người này được định cư ở một nước thứ ba như mong muốn của họ thưa ông?

Dân biểu Cao Quang Ánh: Tôi đã nói chuyện với ông lãnh sự mới là ông Ân Lê về những người đã thoát qua Thái lan, dựa trên luật của Liên hiệp quốc thì những ai có đủ tiêu chuẩn để xin vô nước Mỹ qua các chương trình tị nạn thì căn cứ trên vấn đề luật pháp thì chắc chắn là sở di trú của Mỹ cũng như bộ ngoại giao Mỹ sẽ giới thiệu những người đó vô định cư ở nước Mỹ.

Việt Hà: Cuộc sống của họ ở bên Thái Lan rất khó khăn và họ luôn lo lắng sẽ bị bắt trở lại Việt nam trong khi quá trình giải quyết hồ sơ của Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc thường mất nhiều tháng, và chúng ta không biết điều gì có thể xảy ra trong thời gian chờ đợi. Ông dự định sẽ làm gì để thúc đẩy tiến trình này, và nếu cần thì ông có thể sang Thái lan trong thời gian tới để giúp đẩy nhanh tiến trình không thưa ông?

Dân biểu Cao Quang Ánh: Vâng, chúng tôi đã lên tiếng cùng với Bộ Ngoại giao và sở di trú để cho họ gửi người tới Thái lan nói chuyện trực tiếp cùng với những nạn nhân này. Và tôi hy vọng bộ ngoại giao qua sự giúp đỡ của chúng tôi trong quốc hội sẽ giữ được những người nạn nhân này ở Thái Lan tới lúc đó chúng tôi hay bộ ngoại giao có thể nghiên cứu tất cả hồ sơ này để giúp cho họ định cư ở nước Mỹ hay những nước khác.

Việt Hà: Như ông nói là ông đã liên hệ với ông tổng lãnh sự mới ở Việt nam và cơ quan Liên hiệp quốc ở bên đó. Họ đã có câu trả lời nào chính thức về vấn đề này với ông chưa thưa ông?

Dân biểu Cao Quang Ánh: Chắc chắn mọi sự họ làm thì họ phải cần dựa theo những luật pháp mà Quốc hội và Liên hiệp quốc đưa ra, cho nên họ có nói là họ sẽ cố gắng nghiên cứu những hồ sơ này dựa trên những đạo luật hiện tại.

Việt Hà: Họ có cho biết khoảng thời gian xem xét là bao lâu không thưa ông?

Dân biểu Cao Quang Ánh: Dạ không, họ không nói.

Việt Hà: Năm ngoái, Cao ủy tị nạn liên Hiệp quốc tại đây đã từ chối cấp quy chế tị nạn của những người Thượng tại Thái lan. Ông có lo lắng điều này có thể xảy ra đối với những giáo dân Cồn Dầu không?

Dân biểu Cao Quang  Ánh: Chắc chắn về những người Thượng thì chúng tôi đã mời gọi Liên hiệp quốc xin họ cứu xét lại những hồ sơ đó. Như mọi người cũng biết là những người Thượng hồi xưa là một trong những thiểu số chống cộng nhiệt tình, nên tôi nghĩ tình trạng của họ cũng giống như tình trạng của những nạn nhân Cồn Dầu đáng cần sự chú ý của liên hiệp quốc và bộ ngoại giao Mỹ.

Việt Hà: Nhưng ông có lo lắng là tình trạng của những giáo dân Cồn Dầu cũng giống như những người Thượng tại Thái lan hồi năm ngoái không thưa ông?

Ông Nguyễn Thành Tài, anh của ông Nguyễn Thành Năm, người đã bị tử thương trong vụ Cồn Dầu tại Đà Nẵng. RFA photo/Hiền Vy

Dân biểu Cao Quang Ánh: Dạ không, tại vì hiện tại trong Quốc hội chúng tôi vận động rất là mạnh để đòi hỏi Bộ Ngoại giao cũng như sở Di trú và Liên hiệp quốc bảo vệ những nạn nhân của vụ Cồn Dầu. Hy vọng trong đó và chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để những người này, hy vọng chúng tôi có thể giúp cho những người này có cuộc sống mới ở nước Mỹ hoặc một nước nào khác.

Việt Hà: Vừa rồi ông cùng dân biểu Chris Smith và dân biểu Frank Wolf có đưa ra nghị quyết 1572 lên án chính phủ Việt nam đàn áp giáo dân Côn Dầu. Và ông cũng đã kêu gọi đưa Việt nam trở lại danh sách CPC nhiều lần nhưng mà dường như Bộ ngoại giao Mỹ không đồng ý với ông trong vấn đề này. Vậy thì ông có kế hoạch gì khác nữa để không những tạo sức ép lên chính phủ Việt nam khiến họ phải tôn trọng nhân quyền, mà còn tạo sức ép lên chính quyền Mỹ để họ nhìn nhận vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt nam đúng mức hơn?

Dân biểu Cao Quang Ánh: Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động Quốc hội để thông qua đạo luật nhân quyền cho Việt nam tại vì trong những điều của dự luật đó thì nếu được thông qua đòi hỏi chính quyền của tổng thống Obama hay những chính quyền tổng thống khác trong tương lai sẽ bỏ Việt nam vào lại danh sách CPC nếu những vấn đề đàn áp tự do tôn giáo vẫn còn tiếp tục.

Việt Hà: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.

Source:  RFA

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website