Chính quyền Việt Nam gây áp lực tâm lý lên tăng ni Bát Nhã

06/10/2009

Theo trang thông tin điện tử helpbatnha.org, một tuần lễ sau khi bị ép buộc phải rời khỏi Bát Nhã, 379 tăng ni tiếp tục bị công an địa phương sách nhiễu tại nơi tạm trú là chùa Phước Huệ, nằm cách Bát Nhã khoảng 20 cây số.

Công an địa phương thất bại trong kế hoạch giải thể tăng thân, đã phải thay đổi chiến thuật. Một mặt, họ tung công an thường phục bao vây chùa, canh chừng và ngăn cản phật tử cúng dường tiếp tế cho tăng ni. Công an vào khuôn viên chùa theo dõi sinh hoạt của các tu sĩ. Mặt khác, họ phát loa tuyên truyền tăng ni Bát Nhã chống chế độ.

Một chiến thuật gây sức ép mới cũng đã được thi hành nhưng không mang lại kết quả. Đó là sách nhiễu cha mẹ của các tăng ni để lung lạc ý chí con em mình. Một ni cô Bát Nhã nhỏ tuổi, đang tạm trú tại chùa Phước Huệ, đã thuật lại một vài sự kiện nghiêm trọng tại chỗ và nguyện vọng của tăng thân, qua phần phỏng vấn ngắn sau đây :

Click below for the interview of Ni Co at Bat Nha:

TanNiBatNha01

Tăng ni Bát Nhã cũng đồng viết một bức thư trấn an cha mẹ, lược kể những gì đang xảy ra tại chùa Phước Huệ, thông tin về sự hỗ trợ của tăng sĩ phật tử thế giới, của các bậc tiền bối trong Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng, bức huyết thư của giới tăng sĩ trẻ địa phương gởi chính phủ. Họ cám ơn cha mẹ cho phép tu hành nhưng cũng cúi xin cha mẹ tha tội bất hiếu vì đã làm mẹ cha lo âu thương khóc vì con cái phải đối đầu với bạo lực trên đường tu.

Source:  Link

Situation critical as authorities turn to psychological tactics

UPDATE: VIETNAM attacks on monks and nuns

PRESS RELEASE

from helpbatnha.org

5 Oct. 2009

Vietnam’s crackdown on Buddhist monks and nuns: situation critical as authorities turn to psychological tactics in determined bid to break up group of 379 monks and nuns

One week since their violent eviction from their home monastery in the hills above the town, the 379 refugee monks and nuns of Bat Nha are today still crammed into in the small town-centre temple of Phuoc Hue in Bao Loc.  Local authorities, lacking legal clout in their attempts to disperse this evicted community, have surrounded and swarmed the temple and begun a vicious campaign of psychological terrorizing.

Conditions inside the temple remain dire: without adequate sanitary conditions, bedding or shelter many are sickening with fever. Police continue to disrupt lay followers bringing food. No one can enter or leave without their consent. Members of the public entering the vicinity of the temple are stopped, body-searched and questioned. Anyone attempting to take photos has been hustled away.

Psychological oppression

In a true test of the refugee zen monks’ and nuns’ meditative calm and resilience under extreme pressure, government authorities have launched a disturbing campaign of psychological warfare in an underhand attempt to break up the community without due legal process. Methods have included:

  • Posting dozens of plain-clothes informants inside the temple to systematically harass the refugee monks and nuns. Each of the 15 or so most senior monks and nuns has one or two people stationed to shadow their every move
  • Broadcasting defamatory propaganda attacking the monks and nuns over loud-hailers on every street and school in the region
  • Distributing thousands of flyers throughout the town denouncing the abbot who is sheltering them, and any who may try to assist them
  • Conducting daily forced searches of the temple, harassing the monks and nuns
  • Systematically targetting monks’ and nuns’ family members, manipulating and pressuring them to call their sons and daughters home

“They are trying to convince us to return to our home villages,” said one of the young nuns, speaking from inside the temple. “But we know that if we return we will not be allowed to practice. They will put us under house arrest.”

It has also emerged that last Sunday 27 Oct(*Sept), women were hired to sexually assault the monks during the violent eviction from Bat Nha.

Let us stay together, plead young monks and nuns

The Bat Nha monks and nuns continue to assert their fundamental human right to stay together. To live together as a community, and pursue a simple life of spiritual practice and service, lies at the heart of their aspiration. To attack their togetherness and forcibly send them to their town or village of origin is to attack the heart of their spiritual path:

“We are monks and nuns, and once we have left the home of our blood family to follow the path of liberation, of serving society and helping people, we rely only on a monastery or temple for shelter,” they write from inside the temple at Phuoc Hue.

Source:  HelpBatNha

Categories: Religion, Society

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website