Pano mừng 30/4 bên hồ Hoàn Kiếm sai chính tả

30/4/2010

Pano mừng giải phóng miền Nam sai chính tả, treo bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phải chỉnh sửa sáng 30/4.

Source:  VNE

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website