PHIÊN TÒA XÉT XỬ 4 NHÀ DÂN CHỦ : ĐỊNH – THỨC – TRUNG – LONG

Phiên tòa xét xử 4 nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam (20/01/2010) gồm: LS Lê Công Định, TS Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trần Hùynh Duy Thức

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website