Sự Kiện đang diễn ra tại chùa Phước Huệ

December 10, 2009

Xin được cập nhật tin tức về sự kiện đang diễn ra tại chùa Phước Huệ, Bảo Lộc – Lâm Đồng qua một số hình ảnh tiêu biểu vừa nhận được từ trong nước:

Source:  HTBN

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website