Đại sứ Úc tại VN thăm HT Thích Quảng Độ

Friday, November 30, 2012

Đại sứ Úc tại VN thăm HT Thích Quảng Độ

2012-11-30 AUDIO Sáng thứ năm 29 tháng 11 năm 2012, ông Hugh Borrowman, Đại sứ Úc tại Việt Nam đã từ Hà Nội vào Sài Gòn vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc […]

No Comments Read full story »